O nas

Koło Naukowe Edukacji Muzycznej (KNEM) powstało 1 października 2006 roku przy ówczesnym Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Przyczynkiem do jego powstania był wyjazd dwóch studentek specjalności Edukacja muzyczna na Międzynarodowe Forum Studenckie do Würzburga (Niemcy). Spotkania, początkowo nieformalne, przy zaangażowaniu kierownika Katedry Edukacji Muzycznej i Rytmiki, prof. Zbigniewa Bruny, doprowadziły do powstania Koła Naukowego Edukacji Muzycznej. Opiekunem KNEM od początku działalności jest dr Gabriela Karin Konkol. Głównym celem KNEM jest działalność na rzecz upowszechniania muzyki artystycznej wśród dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja).

W 2007 roku KNEM ogłosiło konkurs na logo graficzne, a zwycięski projekt firmuje jego działalność. W roku 2016 logo zostało zaktualizowane w związku z jubileuszem KNEM. Cała działalność koła jest archiwizowana (kronika, nagrania koncertów, przedstawień i lekcji).

knem_10_lat

Trzonem działalności KNEM jest organizacja koncertów edukacyjnych, audycji szkolnych i przestawień słowno-muzycznych na terenie Akademii Muzycznej oraz w szkołach i przedszkolach gdańskich. Impulsem do podjęcia tych zadań była potrzeba poszerzenia oferty dla uczniów szkół ogólnokształcących z powodu trudnej sytuacji edukacji muzycznej w Polsce i niewystarczającej liczby zajęć muzycznych w szkołach.

Szczegółowo KNEM prowadzi następującą działalność:

 • od października 2006 roku, raz w miesiącu organizowane są Audycje szkolne, w których uczestniczą uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kazimierza Jagiellończyka w Gdańsku. Do tej pory zorganizowano 73 audycje, w każdej uczestniczy jedna lub dwie klasy. W projekcie uczestniczyło łącznie już 3650 uczniów. Od początku swego istnienia KNEM jest organizatorem corocznego studenckiego Konkursu na najlepsze poprowadzenie audycji szkolnej dla uczniów szkół ogólnokształcących;

 • od listopada 2007 roku KNEM organizuje koncerty z cyklu Studenci – uczniom. Koncerty odbywają się dwa razy do roku: na wiosnę, pod tytułem „Już wiosna” oraz zimą pod tytułem: „Magia Świąt”. Ideą tych spotkań jest przybliżenie uczniom szkół ogólnokształcących (podstawowych i gimnazjalnych) muzyki artystycznej. Do tej pory odbyło się 18 koncertów, których wysłuchało łącznie ponad 2800 uczniów. Koncerty cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów szkół gdańskich oraz okolic (gościliśmy m. in. szkoły z Borzestowa, Skrzeszewa czy z Brodnicy Górnej). Dzieci nie tylko są słuchaczami tych koncertów, ale też aktywnie w nich uczestniczą, przygotowując prezentacje muzyczno-ruchowe czy wykonując piosenki. Nauczyciele (często dawni członkowie KNEM) z wielkim zaangażowaniem przygotowują swoich uczniów do występów;

 • od roku akademickiego 2008/2009 organizowane są odbywające się dwa razy do roku inscenizacje słowno-muzyczne z cyklu Mój teatr muzyczny dla uczniów klas I-III szkół gdańskich oraz dla przedszkolaków. Projekt przygotowywany jest wspólnie przez studentów oraz uczniów – członków kółka muzyczno-teatralnego, działającego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Gdańsku. Do tej pory zorganizowano 15 inscenizacji. Łącznie projekt ten obejrzało około 760 przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tematyka inscenizacji dotyczy bajek i baśni dla dzieci. Pierwsza prezentacja inscenizacji pod tytułem Świetlicowe kolędowanie w wykonaniu studentów i dzieci odbyła się w styczniu 2009 roku. Kolejne to:

 • Calineczka (2009)
 • Królowa Śniegu (2010)
 • Brzydkie kaczątko (2010)
 • Spotkanie z Janem Brzechwą – Witajcie w naszej bajce! (2011)
 • Szewczyk Dratewka (2011)
 • Dziewczynka z zapałkami (2012)
 • Kopciuszek (2012)
 • Jaś i Małgosia (2013)
 • Czerwony Kapturek (2013)
 • Kot w Butach (2014)
 • Murzynek i małpka Gogo (2014)

W roku 2015 wystawiono trzy przedstawienia:

Wróżki
Lisek urwisek
Zabawy zimowe

Obecnie trwają przygotowania do wystawienia bajki O sierotce Marysi i krasnoludkach do tekstu Marii Konopnickiej;

 • od roku akademickiego 2011/2012 KNEM współpracuje z Polską Akademią Dzieci (PAD). Spotkania w formie wykładów i koncertów odbywają się raz w miesiącu w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od początku współpracy Koordynatorem merytorycznym projektu jest dr Gabriela Karin Konkol. W roku akademickim 2015/2016 Koordynatorem organizacyjnym projektu jest studentka Hanna Mikołajun;

 • od roku akademickiego 2012/2013 KNEM współorganizuje warsztaty w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Studenci przygotowują dla uczniów szkół ogólnokształcących prezentacje artystyczne. Spotkanie z uczniami pod hasłem: W kręgu muzyki ludowej odbyło się 19 maja 2015 roku. Prezentacja artystyczna dla uczniów szkół podstawowych przygotowana przez studenckie Koło Naukowe Edukacji Muzycznej pod opieką artystyczną dra hab. Andrzeja Michalskiego, prof. AM oraz dr Gabrieli Karin Konkol. W spotkaniu uczestniczyło 50 uczniów z klas IV-VI gdańskich szkół podstawowych.

Bardzo ważnym wydarzeniem zarówno na arenie ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej była organizacja IX Międzynarodowego Forum Studentów w dniach 17-19 maja 2011 roku (Akademia Muzyczna w Gdańsku). Odbyło się ono w ramach międzynarodowej konferencji organizowanej pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Muzyki w Szkole – European Association for Music in Schools (EAS) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji Muzycznej – International Society for Music Education (ISME). Trwające trzy dni fora studenckie pod auspicjami EAS organizowane są co roku w innym państwie członkowskim.

Z każdego kraju delegowanych jest przez narodowych koordynatorów EAS dwoje studentów. Reprezentanci KNEM aktywnie uczestniczyli w Międzynarodowym Forum Studenckim EAS, które odbywało się w: Würzburgu/Niemcy (2006), Pitea/Szwecja (2007); Bolonii/Włochy (2008); Tallinie/Estonia (2009); Bolu/Turcja (2010), Gdańsku (2011); Hadze/Holandia (2012); Leuven/Belgia (2013); Nikozji/Cypr (2014), Rostocku/Niemcy (2015). Tegoroczne XIV Międzynarodowe Forum Studentów, w którym uczestniczyła delegatka koła odbyło się w Wilnie na Litwie. Wyjazdy członków KNEM na fora studenckie są ważnym aspektem działalności koła; dają możliwość wymiany doświadczeń i współpracy ze studentami i pedagogami z innych uczelni, również zagranicznych.

Działalność KNEM to także wyjazdy członków na inne zgrupowania studenckie. W 2008 roku przedstawiciele koła uczestniczyli w konferencji studenckiej „Integralia 2008 – wymiary studenckiej humanistyki” w Elblągu. Wiosną 2013 roku nasi studenci mogli podzielić się swoimi doświadczeniami ze studentami krajów Bałkańskich na Forum Studenckim w Puli w Chorwacji.

W 2010 roku narodziła się idea organizacji cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Edukacji Muzycznej (OKKNEM), której pomysłodawczynią była dr Gabriela Karin Konkol. Do tej pory odbyły się cztery konferencje naukowe:

 • I OKKNEM pod hasłem: „Zainteresowania muzyczne dzieci i młodzieży – stan i uwarunkowania”, Gdańsk 4-5 marca 2010 roku;

 • II OKKNEM pod hasłem: „Nauczyciel – muzyk – pedagog – wychowawca”, Gdańsk 16-17 marca 2012 roku;

 • III OKKNEM pod hasłem: „Edukacja muzyczna. Uczeń. Środowisko”, Gdańsk 21 marca 2014 roku;

 • IV OKKNEM pod hasłem: „Teoria i praktyka edukacji muzycznej”, Gdańsk 2 kwietnia 2016.

W konferencjach KNEM uczestniczyli studenci i pedagodzy następujących uczelni:

 • Akademia Muzyczna w Krakowie, Koło Naukowe Studentów Edukacji Artystycznej Szkolnej Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej,

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Artystyczny, koło Animatorzy Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS,

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Wydział Edukacji Muzycznej, Koło Naukowe WEM UKW oraz Koło Naukowe Lumen Canti WEM UKW,

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Wydział Sztuki, Instytut Muzyki, Koło Naukowe „Dyskusyjne Forum Pedagogów i Muzyków”,

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu – Instytut Pedagogiki i Języków Obcych,

 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – Koło Naukowe Edukacji Muzycznej przy Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu.

Dotychczasowa działalność koła została uhonorowana następująco:

 • w 2009 roku KNEM otrzymało nominację Jego Magnificencji Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku w konkursie Czerwonej Róży na najlepsze koło naukowe Wybrzeża;

 • roku szkolnym 2010/2011 wszystkie projekty KNEM zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta miasta Gdańska – Pawła Adamowicza;

 • w 2015 oraz w 2016 roku decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego KNEM otrzymało dofinansowanie dla swoich zadań z zakresu studenckiej działalności naukowej, artystycznej i kulturalnej (dofinansowanie działań organizowanych w ramach Koła Naukowego Edukacji Muzycznej na Akademii Muzycznej w Gdańsku).

Mamy nadzieję na dalszą owocną i wszechstronną działalność KNEM, tym bardziej, że dotyczy ona umuzykalniania dzieci i młodzieży – sprawy tak ważnej dla kultury muzycznej całego społeczeństwa.

Opracowała: dr Gabriela Karin Konkol